Tags

, ,

alt

cuối cùng thì tôi cũng phải bước tiếp
những bước chót một đời thơ

trời đầy mây mà không mưa
gió thì lốc
tôi đi trong gió ngược
sức đã yếu rồi, tôi như muốn bay

em ngoài đời tôi ?
chưa chắc đã đời ai
em hẳn quên nhiều thứ rất xưa
cũng có thể giả vờ quên
giả vờ yên lòng
ghềnh đá không bao giờ giữ làm chi tiếng sóng ?
em không giữ làm chi một lỡ lầm thề hẹn ?

tôi phải bước tiếp thôi
con đường không còn bao xa
có khi tôi vấp ngã
nhưng không phải vì em lần nào nữa
ở cuối dốc hoang vu
có thể là nơi tôi phải yên
nằm
bên bìa rừng úa lá

2011

hoàng lộc