Tags

, , ,

https://i2.wp.com/anh.24h.com.vn/upload/2-2010/images/2010-05-20/1274346645_muoi-nam-d.jpg

tôi đang ở chỗ rất buồn
vì tôi quên lửng tôi còn có em ?
vì tôi có đã thành không
thành điêu đứng giữa muôn trùng chẳng may

em đang ở chỗ tôi về
mà tôi lại phải hoài đi cả đời
tôi rành chỗ trái tim vui
sao tôi lại cứ lạc loài ở đâu ?

tôi buồn chỗ quá buồn lâu
dám không ? xin thử gọi nhau một lần !

4-2011

hoàng lộc