Tags

, ,

https://i0.wp.com/images.yume.vn/blog/200809/23/7748751222138653.jpg
không em bên đời
mà ta vẫn bước
không chiều mưa rơi
lòng ta cũng ướt

trái đất còn quay
bên nào tới trước ?

em đứng bìa kia
môi hồng trăng mọc
ta đứng bìa này
đầu hai thứ tóc
rối trời gió bay

thiệt chẳng còn ai
mà ta vẫn bước
đi cho hết ngày
đi cho hết kiếp ?

chữ tình trả vay
mà sao nặng nhọc ?

ta với dặm dài
chờ thân nắng tắt
cho xong một đời

11-4-2011

hoàng lộc