Tags

, ,

Lồng Sơn ca-Chào mào Vác

em ở lồng son em
kêu tiếng gì thống thiết ?
làm sao tôi đáp đền
khi ngày còn phiêu bạt ?

làm sao tôi tránh gió
thổi qua bến sông cuồng
làm sao tôi ngồi lại
với mây trắng đầu non ?

làm sao tôi nắng lên
khi bãi bờ chớm lạnh ?
tiếng kêu nghe điếng lòng
từ hiên nhà cô quạnh !

mối tình em sóng dậy
trong cái lồng trăm năm
làm sao tôi dám nhớ
khi tôi sắp không còn ?

30-3-2011

hoàng lộc

Advertisements