Tags

, ,


ta chán ta rồi
giường dơ chăn chiếu
những trang viết rời
cùng ta lấm bụi

ta chán thơ ta
vài câu đọc được
em còn không thuộc
huống hồ đời kia !

ta chán tháng ngày
quê người hiu quạnh
ngó trời mây bay
tấc lòng cố quán

nằm ôm lấy bệnh
ích gì bút nghiên
thôi thà giấy vụn
một thời yêu em…

3-2011

hoàng lộc