Tags

, ,

alt
tiền kiếp em
tiền kiếp tôi
dường như ta có một thời
của nhau ?
cơn mua ướt áo ướt đầu
để mưa cho tới ngàn sau
thấm lòng ?

em ngồi trước cửa thu đông
nhìn cây
nặng những cành cong tháng ngày
để buồn
cho mỗi tàn phai
buồn hơn về một tình hoài đã xa ?

tôi tìm
tôi của hôm qua
cơn mưa bữa ấy còn sa cuối trời
tiền kiếp tôi
hậu kiếp tôi
khi không lại giống như thời có em …

3-2011

hoàng lộc

Advertisements