Tags

, ,

alt

xin đừng có lỗi với em
yêu nhau là để cùng quên
một đời

xin đừng có lỗi với tôi
em đi thì cũng vì người mà đi

coi như chuyện chẳng có gì
trời cao còn phải nhiều khi lỡ lầm

một thời mộng mị tình nhân
chẳng may tới lúc
chẳng cần nữa,
thôi !

3-2011

hoàng lộc

Advertisements