Tags

,

dường như có một ngày trong kiếp trước
em tìm anh để gửi nụ từ ly ?
cả trời đất cũng không hề biết được
ta xô nhau ra khỏi một câu thề

ta đã chết trong đời nhau bữa ấy
và mối tình xin trả lại thiên thu

hoàng lộc