Tags

, ,

alt

cắt một mối giao tình không phải dễ
dẫu ngày xưa không thể giữ trong lòng
có những lúc mây trôi về góc bể
mà trắng trời phía ấy một đầu non ?

tôi rất tiếc lối đời tôi phải bước
con đường còn chẳng mấy dặm nào xa
đi là hết là bàn chân bội bạc
là tự dưng không khiến được nhau chờ

khi dứt tiếng, đàn còn ngân mấy nữa
và nỗi niềm không ngớt giữa đời câm ?
em cũng phải một ngày ra goá bụa
cũng lặng buồn riêng phía ấy, xa xăm…

3-2011

hoàng lộc

 

Advertisements