Tags

, , ,

anh đang có một cuối tuần

cánh thơ dỗ đến trăm lần,
không bay
ngồi thương ngày mất một ngày
không em
để một bàn tay biếng cầm…

anh còn đoạn cuối trăm năm
lớ lao cũng một đời thầm phải qua
ngoái nhìn những thứ mờ xa
bóng mây chìm
với giang hà
còn trôi

từng anh
mang tiếng chịu lời
trái tim vẫn của một người làm thơ
em là nay của em xưa
vẫn yêu và
hãy còn chưa tỏ tình

em tìm ở cuối tuần anh
chút mưa tháng bảy dỗ dành tháng ba ?

12-3-2011

hoàng lộc

Advertisements