Tags

,

tay cứ lần chuỗi hạt
anh tụng dễ trăm vòng
nam mô vô lượng Phật
nam mô bồ-tát-em !

3-2011

hoàng lộc

Advertisements