Tags

, , , ,


chỉ một cách ta có em rất tuyệt
là ta đây làm chồng nhỏ của em
bọn đàn ông nhiều đứa từng lập thiếp
thế sao em không dám lấy thêm chồng ?

ta lớn tuổi hơn chồng em mà cam làm chồng nhỏ
là khi không ôm một nỗi đau đời
thì cũng bởi chữ tình kia cắc cớ
yêu mù loà – yêu không chịu hổ ngươi….

thiệt khổ quá cho đời ta, khổ quá
đại trượng phu là gì hỡi gã trượng phu ?
lắm thứ bỏ ta đi, ta chẳng sá
sao với em đây – ta không thể xa lìa ?

nên ta mới ham đi làm chồng nhỏ
đạp mọi thói lề, mình có lấy được nhau ?

2011

hoàng lộc

Advertisements