Tags

, , ,


lẽ đâu chuyện cũ phai mờ
đáy rương có một trang thơ ố vàng
đọc – lòng đụng mối buồn thương
ôi ta mà cũng đã từng có nhau ?

em đi đâu cũng lâu rồi
vầng trăng đã lặn chân cầu sóng xô
chuyện gì cũng phải ra xưa
huống chi là một trang thơ ố vàng

dễ dầu ta có nhau không
mà sao đến nỗi buồn thương,
dễ dầu ?

3-2011

hoàng lộc

Advertisements