Tags

, , ,

có kêu trời cũng không thể khác
Chiêu Quân cũng sống với vua Hồ
một đời – để nhiều đời cách biệt
Hán đế còn nghe tiếng thở ra…

4-3-2011

hoàng lộc

Advertisements