Tags

, ,


rồi tôi xách gói ra về
đã không má tựa
vai kề cũng không
lạnh vừa mấy cõi thu đông
ôi em mộng cũ dòng dòng phôi pha

về,
tôi khép bữa trăng tà
biết đâu hạt lệ chưa khô giữa trời
để còn chi của riêng tôi
ngày em trao gửi ý lời hồn nhiên

tôi che giấu mấy cũng buồn
cũng nghe khô suối cạn sông mất rồi !

26-2-2011

hoàng lộc