Tags

, ,


em gật đầu cho tôi được yêu em
trời bữa đó tháng mười hay tháng chín ?
tôi chỉ nhớ là một ngày hiu quạnh
mùa thu đi như sắp sửa thu về

tôi thiếu đói em hoài, không chịu nổi
tiếc đã yêu (vì đáng lẽ đừng yêu ?)
ôi bướm trắng bướm vàng chi cũng mỏi
dẫu không ngừng hương phía áo em bay

đã xuống núi lên rừng rồi có phải ?
con đường kia sao quá đỗi gập ghềnh ?
tôi yếu vía có lần xin đứng lại
rồi không đành khi em sắp quay lưng

nên phải tiếp tục theo (và phải chạy)
yêu một đời sao vẫn cứ như không ?

2-2011

hoàng lộc