Tags

, , ,


nhiều điều em chỉ hay ra
một ngày kia tình mất
bởi vì ai cũng u mê với thuở tình còn
như anh đây khi sắp về cõi khác
mới biết đời mình quá nhiều vết thương…

2-2011

hoàng lộc