Tags

, ,


tháng giêng đang ở quê nhà
và em đang với mù sa phố chiều
đã vàng bóng áo cô liêu
chắc chi giữ được ít nhiều ngày xưa ?

tôi đi cuối buổi mong chờ
viết không xong nổi bài thơ bạc tình
quá nhiều những tháng giêng xanh
đã như phấn bụi đời mình gió bay

đổi thay, đã từng đổi thay
tháng giêng ngắn, nỗi buồn dài phải không ?

1-3-2011

hoàng lộc