Tags

, ,


ngày đã qua
ngày phải qua
thắp lên chút lửa
cho ta
bớt buồn

cảnh đời rồi cũng như sông
qua bao bến bãi mà lòng vẫn đau

ngày qua,
ngày vẫn không màu
tình phai dù đã dài lâu mối tình

giữ hoài sợi tóc em xanh
mà trang sách lại ố vàng
ngày qua…

2-2011

hoàng lộc