Tags

,

em đi trong ngày thơ
hồn ngát thơm thi sĩ
tình yêu anh không ngờ
cũng bừng hương chữ nghĩa

tà áo em rất lụa
bay theo anh ngàn trùng
bài thơ em một thuở
đọc một đời không xong…

16-2-2011