còn hai người quanh quẩn cuối đời ta
là mẹ các con và em đây nữa
gã đàn ông từng về trên bến phố
ngồi một mình khóc mỏi một vầng trăng

vầng trăng ấy có khi không còn mọc
bến sông thu cũng vĩnh viễn xa lìa
em dẫu chẳng vì ta rồi cũng khóc
cũng vô cùng mỗi tiếc nhớ ngày xưa

đời không thể biết dừng cơn ly biệt
vì sông không ngừng chảy mây ngừng trôi
như em sẽ không thể ngừng tiếng khóc
một ngày kia khi ta phải qua đời…

2-2011

hoàng lộc