Tags

,


*

thì thôi em đã có chồng
còn ham léng phéng vô cung làm gì
quả nhân là đứa tình si
thấy em là phải
lỗi nghì
với nhau

**

đáng ra có đứa bay đầu
thương em
xin chỉ đày vào lãnh cung
từ đây trống trải đôi lòng
đêm thiêm thiếp mộng không cùng lẻ loi

***

giật mình,
biết chẳng là vua
cho nên anh lại
về hùa với em…

2-2011

hoàng lộc