Tags

, , ,


buổi sáng, gọi em mà không nói
buổi chiều gió tuyết cứ hoài rơi
ngồi trong phòng vắng gõ đôi chữ
có gửi em đâu mà cạn lời ?

lời cạn không còn gõ được nữa
trong lòng nguội cả cái không vui

2-2011

hoàng lộc