Tags

, , ,

anh đi về phía niềm vui
hỉ thần
ôi, hỉ thần ngồi tủi thân
anh đi về phía tình nhân
thì em vừa đủ mấy lần đổi thay

có không về một ngày xưa
là em
và thuở mình chưa có gì ?
đã đời một đứa tình si
trang thơ bèo bọt từng khi trắng lòng

anh đi về phía quê hương
đã ra mù mịt mấy trùng dương xanh
là nơi cha mẹ yên nằm
vừa khô nắm cát nghĩa trang lặng tờ

anh đi về phía không ai
gặp anh
cũng một mình ngồi
tủi thân…

6-2-2011

hoàng lộc

 

Advertisements