Tags

, ,


nửa vòng trái đất mù sương
người ơi
có phải Sài Gòn hết trăng ?
cớ chi chẳng nói chẳng rằng
người ơi
có phải Hội An trắng trời ?

ta còn đứng giữa quê ai
tấm thân sờn,
nỗi lạc loài nhiều năm

mù sương trái đất nửa vòng
những yêu thương cũng trầm luân cả rồi
sao còn lẩn quẩn chưa thôi
ham chi ở cái đất trời người ta ?

12-2010

hoàng lộc