Tags

, ,

Về một loài hoa

thiệt chết người khi yêu vợ người ta
sao lại cứ nhớ khan Đồng Đức Bốn ?
ổng từng nói với người yêu của ổng :
em bỏ chồng về sống với anh không ?

câu hỏi nghe ra lắm đứa nổi xùng
nên bụng dạ y ông – mà ta đâu dám hỏi
yêu vợ người là yêu hương yêu khói
sao vẫn nghe lòng không thể nào yên ?

bởi đất trời bắt ta phải cùng em
bước những bước không thể dừng được nữa
em nhan sắc, vì em nhan sắc quá
nghĩ hắn yêu một mình là phí phạm em thôi !

để cạn đời ta mới biết mình sai
và Đồng Đức Bốn cũng sai luôn – thiệt uổng !

29-1-2011

hoàng lộc

Advertisements