Tags

, , ,


cúi xin vái lạy đất trời
vái hồn các đảng vái người anh em
đã cho ta được bình yên
sống đây là được sống thêm, cũng mừng
chẳng qua ngôn ngữ bất đồng
chỉ mong ngó một tấc lòng, hiểu cho

hai mươi năm cũng qua đò
cũng đi đến lúc không ngờ quá xa
mới hay cách biệt quê nhà
mới đây mà cả mẹ cha mất rồi !
để đành một đứa mồ côi
hai mươi năm hoá ra người tha hương

nương nhau sống đoạn đời buồn
là em, mẹ của các con, một lòng
đời làm em khổ nhiều không ?
hỏi em là hỏi không cùng chính ta

hai mươi năm chút trăng tà
ơn em, cô gái thiệt thà – là trăng
soi giùm một cuộc trăm năm
để tình yêu được sống bằng câu thơ
và ơn bè bạn sau xưa
thương ta, sẵn những lòng chờ – nghĩa ân

ta xin cúi lạy ân cần
cả bao nhiêu thứ thăng trầm với nhau
ở đây mây vẫn trên đầu
mà mây sao cứ một màu trắng kia ?

memphis, 29-1-2011

hoàng lộc

Advertisements