Tags

, ,


hồi đó mẹ yêu cha – yêu gì yêu dữ
để sinh em, môi mắt phải đa tình
khi ngồi nhớ – dưới trời mưa lữ thứ
cũng ngát môi hồng và mắt ướt trong anh

người phụ nữ nào khi yêu cũng đẹp ?
như em đây đã đẹp đến kinh hồn !
anh cũng đang yêu nên anh mới biết
em trong lòng – chẳng có đứa nào hơn…

anh với em thiếu thiên thời địa lợi
còn nhân hoà- em nghĩ có cần không ?
chuyện hai đứa yêu thì yêu cái đã
ai xầm xì – kệ mẹ nó – cho xong !

1-2011

hoàng lộc

Advertisements