Tags

, ,


hai mươi cái tháng chạp rồi
vẫn tôi
và một quê người –
ngó nhau
hai mươi năm biển là dâu
là em áo mỏng về đâu,
đã về

sóng chìm sao vẫn còn nghe
buồn trong con nước từng se thắt lòng
trôi xa hơn cả dòng sông
mà tôi cứ mãi nước ròng đời tôi ?

hai mươi cái tháng chạp rồi
quê ai và những khóc cười chẳng quen !

1-2011

hoàng lộc

Advertisements