Tags

, ,


anh sẽ làm thơ cho em đọc
xin đọc bao nhiêu cho đầy lòng ?
có bao nhiêu lời anh thưa thốt
chỉ thưa cùng em, em nghe cùng ?

anh có cần chi thơ đăng báo
chữ nghĩa tội gì mà phải đau ?
anh cũng không cần thơ in ấn
mối tình hiu quạnh khổ đời sau

một kiếp tình đi, tình rất bạc
trang thơ ngày cũ chắc chi còn
anh chỉ làm thơ cho em đọc
cũng chắc chi còn em đọc không ?

1-2011

hoàng lộc

Advertisements