Tags

, ,


ví chuyện đã qua – em cho qua
thì đời làm chi còn tiếc nhớ ?
ngó sen – ông Nguyễn Du bẻ thử
biết tình xưa còn vương tơ lòng

tiếc ngày thu vì trời đang đông
ngày thu còn em – đông, vắng hoắc
nhiều thứ đã mờ xa, biền biệt
vẫn nghe đau đáu một trông chờ

cho nên mới có gã làm thơ
quá khứ mù mù, sao nguôi được ?
viết câu thơ xong, hắn ngồi khóc
cho dù không thể khác về nhau

chuyện tưởng qua – không qua được đâu
cả đời em rồi em hẳn gặp
sẽ canh khuya ngọn đèn hiu hắt
và lòng em lặng lẽ điều chi…

2011

hoàng lộc

Advertisements