Tags

, ,


trời đã tuyết rồi em
và không còn nắng nữa
anh lạ cả con đường
khi nhìn ra cửa sổ

mất đâu ngày thu cũ
bài thơ chìm trong lòng
những gì anh rất sợ
đã tới giữa chiều đông

nằm trong chăn dỗ giấc
lại thương em không vừa
gió vang tà nguyệt bạch
thổi qua hồn mùa xưa

đoá cúc nào một thuở
vàng hiên anh bao ngày ?
em cần nhiêu lá uá
để chôn vùi đời cây ?

11-2011

hoàng lộc

Advertisements