Tags

, ,


cũng rồi hải giác
thiên nhai
ai ra luân lạc và
ai chẳng về ?

nhất khứ
bất phục phản
hề
thì ra chỉ
hạc vàng kia mới đành

con người thương khổ như anh
đi đâu
cũng biết
quê mình
ở đâu…

10-1-2011

hoàng lộc


Advertisements