Tags

,


chuyện lỡ rồi, cho nó lỡ luôn
chỉ xin dỗ những tháng năm buồn
ví cánh diều lòng em muốn thả
bay lên đi – trời sẽ xanh hơn….

cuối năm 2010

hoàng lộc