Tags

, ,


ôi đàn ông thì đứa nào không vậy
một thời yêu mê một thời lang bang
anh là đàn ông nên anh cũng vậy
đã quá nhiều khi em phải khổ lòng

có những mối tình chợt đi chợt đến
khiến trái tim trật nhịp, đập ra ngoài
anh tưởng chết rồi hoá ra lại sống
mới biết lòng mình cũng bạc như ai…

ôi phụ nữ có nhiều người rất lạ
yêu làm duyên là trang điểm làm vui
em phụ nữ mà sao em không vậy
chỉ biết yêu anh, khóc suốt một đời

để có lúc anh tự lòng xấu hổ
em đầy thâm ân – anh toàn vô ân
anh cũng biết em không cần ngoảnh lại
cứu được gì khi đã cạn trăm năm

30-12-2010

hoàng lộc