Tags

, , ,


vì mẹ sinh ra anh nơi ấy
nên đi đâu anh cũng muốn về
vì anh được làm người nơi ấy
nên thành phố ấy đã là quê

anh gọi quê anh là Hội An
nhánh sông Thu vẫn cứ thương nguồn
chảy một mình, chảy ra cửa Đợi
nhờ lở bồi mà sông lớn khôn

vì anh được yêu em nơi ấy
nên đường máu chẳng chịu dời xa
nhà anh cũng dựng lên nơi ấy
nên cứ trong anh nỗi nhớ nhà

ai không cho anh về Hội An ?
dám không ?
xin hỏi những con đường
và hỏi em một thời thiếu nữ
có trái tim còn vọng tiếng chuông….

12-2010

hoàng lộc