Tags

, ,


xuôi tay rồi thì thôi
nói gì qua kiếp khác
(đôi ta còn ở đời
mà tình đi mù biệt
làm sao mà tay xuôi ?)

em quẩn quanh nơi ấy
nơi mịt mùng nhà ai
ta rã rời cuối bể
trôi hoài ra thế kia !

bao nhiêu là trăng chìm
bao nhiêu mùa trăng khuyết
ta gánh hết ân tình
nghe quá chừng mỏi mệt

có đắng đời ngậm ngải
rừng cũng chẳng trầm hương
sao ta không trút gánh
cho nhau được nhẹ lòng ?

12-2010

hoàng lộc