Tags

, ,


hơn hai ngàn năm
Chúa đã ra đời
ngài từng chết và ngài từng sống lại
mà trái đất cũng lạnh tàn như vậy
cả em đây cũng cứ bạc tình nương

ta vẫn là ta đi giữa đêm đông
qua mỗi giáo đường của thành phố lạ
đời vẫn nặng đời ta, cây thánh giá
bước liêu xiêu như vác
một nỗi niềm

sau ta có
cỗ xe
tình lóc cóc
vang trong đêm chừng mấy trận đòn thù
con đường ấy của mỗi lần chia biệt
gió trường đình còn lạnh nỗi vi vu…

giáng sinh 2010

hoàng lộc

Advertisements