Tags

, ,


tóc ta thay màu và em thay áo
vì thế cho nên có chuyện đổi dời
có những con đường đi hoài không hết
có những tấm lòng đường xa mới biết
có thể đi hoài mà được gần nhau ?

em, ít nhiều chi, cũng từng nhan sắc
như câu cổ thi qua lắm dặm trường
ta ít nhiều chi cũng từng chịu chết
nằm lòng em – mà không thể cất riêng…

đã là gió trời ngàn năm phải thổi
như, dĩ nhiên, mây trời thì phải bay
đã thiên hương thì không ngừng tứ xứ
chỉ thoảng qua mà thiên hạ ai hoài

ta ai hoài em ngời ngời tai kiếp
tóc ta thay màu mà lòng thì không
em thay áo đi rồi em bước tiếp
chỉ có đời ta, đời ta nặng nghiệp
nước chảy qua cầu vẫn chảy về sông

24-12-10

hoàng lộc