Tags

,


còn biết bao nhiêu là thứ khác
khi viên tướng ấy mất Huyền Trân
ta đây – ví mất em – đời sạch
khốn quẩn trăm lần gã Khắc Chung

hoàng lộc

Advertisements