Tags

, ,


thiệt là hết chỗ nói
mối tình hai mươi năm
chỉ một ngày một buổi
mà nguôi khuây trong lòng ?

thiệt là hết chỗ nói
hai mươi năm không nhiều ?
bài thơ nào giữ lại
mà người – quên mất tiêu ?

thiệt là hết chỗ nói
cái gọi là tình yêu
ta trách em chi nổi
đời ta kia, xế chiều !

12-2010

hoàng lộc

Advertisements