Tags

, , ,


tôi gọi về Hội An, em đã ở Tam Kỳ
thì lắm lúc tôi đi tìm trật bậy ?
những cái ngày xưa không còn ngó thấy
mà cõi đời đã thấp thoáng hoàng hôn

tôi có lúc đối với tình chẳng phải
những qua đi, nhớ lại – bỗng giật mình
và có lúc tôi vô cùng hơ hãi
tôi vì tôi – nên từng đã tìm em

tôi đã thấy tôi ngồi trong quán vắng
một ngày mưa có mây nổi trăng chìm
rót một cốc buồn hiu, mời gió lộng
biết ngay mình khó tránh khỏi lênh đênh

em đã nói một lần như khuyến dụ
tôi dối mình nên tàn hại thân danh
khi gọi về Hội An, em không còn ở đó
tiếc đời nhau không còn kịp dỗ dành

chỉ một khúc đường thôi – sao khó lòng quay lại
uổng cho mình và uổng cả cho em….

2010

hoàng lộc