Tags

, ,


hú hồn em
hú hồn tôi
cũng may lời tỏ lên trời
gió bay
lẽ đâu ở cõi đời này
có hai người chẳng từng vay
lại đền ?

hú hồn tôi hú hồn em
tưởng như
ngọc nát châu chìm
chẳng dưng
tôi đi qua suối qua rừng
trầm hương còn thoảng hương trầm
nào đâu ?

ngậm ngùi chi tới muôn sau
chẳng qua
một phút vì nhau
hú hồn

15-12-2010

hoàng lộc

Advertisements