Tags

,


cảm ơn em đã ghé lại, cùng anh
yêu đôi phút, trước giờ anh nhắm mắt
trần gian đó của thời ta chưa gặp
vẫn y nguyên như thế nỗi đau đời

người ta có những mối tình tăm tiếng
bạn bè mừng vì thiên hạ săm se
còn anh có nhiều mối tình tai tiếng
uổng người xưa và mất mặt em đây

khi biết lỗi thì trang thơ đã hỏng
cả trong anh tiếng khóc cũng không còn
em vẫn cứ yêu một thằng hư hỏng
nên chữ tình đã khó tránh bi thương

bàn tay nhỏ xin một lần vuốt mắt
khuất nhau đi, để khuất những đau lòng.

12-2010

hoàng lộc