Tags

, ,


lâu lắm mới đươc ngồi với bạn
nhắc chuyện xưa và kể chuyện nay
một ngày nói với dễ chi đủ
rượu rót hoài mà không biết say

bạn đã gầy hơn bốn năm trước
vẫn lan man, ấm giọng quê nhà
và cứ ngon nhau rượu ngàn dặm
hơi sức thừa những chuyến bay xa

cùng điểm danh từng đứa bạn cũ
trong lòng có lúc lặng – nhìn nhau
bao nhiêu đứa đã không về nữa
thầm biết mình chẳng còn bao lâu….

nhắn bạn mai chiều lại cố quán
thấy ai quen cũng nói lời thăm
thấy mỗi nàng thơ ta xiêu tán
đều cho ta rớt hạt lệ buồn…

11-12-10

hoàng lộc