Tags

, ,


* để cùng em, như thế

em phải tiêu pha đời em nơi ấy
nơi không có anh
đi đâu cũng không thoát khỏi đời mình
biết làm sao hơn được ?

không biết làm sao hơn được
mà lòng cứ đau hoài
ngày qua ngày ngậm ngải
trầm hương còn rừng xa

em đang biết em có anh và hạnh phúc
biết chỉ để vậy thôi.
hạnh phúc cũng tội tình quá
bởi lòng thường trộn lẫn buồn vui

rạch ròi làm sao được em
khi chúng ta phải thấy nhau giữa ngày thu muộn
những gì của đông thì bắt đầu lạnh cóng
hai người vẫn một quãng ngàn trùng

chỉ cùng cúi xuống đời ta
để còn được nghĩ về nhau….
không làm sao thoát nổi !

12-12

hoàng lộc