Tags

, , ,


phải khổ cho đời kia biết mặt ?
khi em mắt trắng, lại người dưng
thôi đi đi – coi như chưa gặp
coi như một thời ta bông lơn !

em chê ta không xứng với em
(dĩ nhiên không xứng về tuổi tác)
chứ ta đây tài tử một đời
thì làm sao khỏi mê nhan sắc ?

cũng may em không là tuyệt thế
không là Tây Thi không Chiêu Quân
Phạm Lãi, Hán Đế còn quay mặt
huống chi ta không duyên không phần ?

cũng may cái khổ cũng vừa phải
chỉ vừa muốn chết trớt cho xong.

12-2010

hoàng lộc