Tags

, , ,


đã buồn không bữa nào hơn
ngoài kia gió thổi
đêm trường
ủ ê
ra đi để trở lộn về
yêu em
để một đời nghe tồi tàn

nghĩ hoài biết đã vô phương
cứu ta
ôi cứu có còn kịp không ?
nghĩ em yên bụng yên lòng
với con với cháu với chồng –
cũng hay

ta thèm được một cơn say
mà con sâu rượu lâu ngày đi đâu ?

8-12-2010

hoàng lộc