Tags

, ,


cửa âm ty rất lạnh
nghe đồn trăng không về
hồn người thì vô cảm
làm sao em chờ ta ?

những điều không thể được
thôi, em đừng bận lòng
có cùng qua kiếp khác
như không là như không !

lão diêm vương say rượu
có biết em đứng chờ ?
dám đuổi em về lại
với đau buồn kiếp xưa

em thua ta một giáp
và nợ ta một đời
làm sao em chết trước
mà hẹn hò nơi đây ?

còn gì, cho nhau trớt
để được cùng nguôi ngoai….

12-2010

hoàng lộc

Advertisements