Tags

, ,


về thôi, bộ lạc
ta về
lánh xa cái cõi thị phi
phố phường
nơi này đâu phải quê hương
mau mau trở lại núi rừng
dung thân

đề huề
em đó, chồng con
cho anh theo với để còn mãi nhau
chữ tình quá đỗi thâm sâu
vái cha mẹ,
để trên đầu – nhé em ?

quê mình mẫu hệ ngàn năm
mừng em sắp sửa cưới thêm một người

12-10

hoàng lộc

Advertisements